Хроничари друштва

  1. Прота ЈОВАН В.БУЋИН „ПРЕГЛЕД РАДА СРПСКОГ ПЈЕВАЧКОГ ДРУШТВА „ЈЕДИНСТВА“ У КОТОРУ ОД ГОДИНЕ 1839-1929“, Бокешка штампарија-Котор 1929.
  2. СТЕВО В.ВРЧЕВИЋ „ПРЕГЛЕД СРПСКОГ ПЈЕВАЧКОГ ДРУШТВА „ЈЕДИНСТВА“ ОД ЊЕГОВОГ ПОСТАНКА ДО ДАНАС 1839-1889“, Загреб, Тисак дионичарске тискаре 1889.
  3. ЈОВО КАДИЈА „Додатци за повјест Српског Пјевачког Друштва у Котору“ - рукопис